Razastiranje i valjanje materijala mašinski

Zemljani radovi su se odnosili na mašinski iskop jame u širokom otkopu za izradu temeljne kontra ploče, te nasipanje i nabijanje odgovarajućeg materijala u jamu.