Izrada vodovodnog šahta

Izgradnja potisnog voda sa lokaliteta “Barice-Maline” u cilju vodosnadbijevanja Živinica. Izvšeno polaganje PHD cijevi PE 100 Ф355mm u zemljane rovove, te izrada šahtova.

 

Radovi su izvedeni profesionalno u skladu sa važećim propisima i standardima