podstanica-mašinska instalacija

Izvedeni radovi na Toplifikaciji dijela kompleksa Kampusa- Univerziteta u Tuzli- priključenje na sistem daljinskog grijanja Grada Tuzla.

 

Izvršena montaža čeličnih predizolovanih cijevi u betonske rovove, te izrada podstanice za grijanje snage 3MW.