dav

Izvršeni radovi na reparaciji rezervoara Kovači,Vrankovine i  Palež ,te izrada novog rezervoara na Savinom Brdu.

 

Izvršeno spajanje tih rezervoara sa glavnim cjevovodom cijevima PE-HD, koje su polagane u zemljane rovove.