• 035 772 095
  • termovent@hotmail.com

Upoznajte se našim uslugama!

Mi nudimo čitav niz kalitetnih usluga koje vam možemo pružiti.

  • Instalacije centralnog grijanja

  • Instalacije vodovoda i kanalizacije

  • Instalacija klimatizacije i ventilacije ambijenta

  • Instalacije grijanja toplotnim pumpama

  • Izrada velikih vodovoda i rezervoara

  • Izrada kanalizacionih kolektora

  • Izrada toplovoda i parovoda i priključnih podstanica

bavimo_se

Za više informacija, kontaktirajte nas!

Kliknite za kontakt