Izrada potpornog zida

Izgradnja stanice za tretman zauljenih voda i uređenje skladišta za neopasan otpad sa potpornimzidom, za potrebe Podružnice”Elektrodistribucija” Tuzla.

 

Radovi su izvedeni profesionalno u skladu sa važećim propisima i standardima